Otsi
frens.ee/ Frens Catering/Teenuste tutvustus/Tellimise tingimused

Frensi teenuste tellimise üldtingimused

 1. Frensi kirjalik pakkumine, mis sisaldab teenuse kirjeldust, hinda ja vajadusel pakkumise kehtivusaega, kehtib ühtse tervikuna ning tellimuse andmete muutmisel Kliendi poolt jätab Frens endale õiguse esitada uus korrigeeritud pakkumine. Juhul, kui Klient muudab tellimust selliselt, et Frensi teenuseid tellitakse teiste ettevõtete toitlustusteenuste täiendusena, jätab Frens endale õiguse tellimusest keelduda.

 2. Tellimuses märgitud osavõtjate arvu on Kliendil õigus muuta kuni 3 päeva enne ürituse toimumist, millele vastavalt Frens korrigeerib toitlustamise jm. teenuste mahtu, mida on veel võimalik muuta. Hilisemaid kliendipoolseid muudatusi aktsepteerib Frens vaid eelneval kokkuleppel ja võimaluse korral.

 3. Frensi pakkumises antud toidu hind sisaldab toidu serveerimiseks vajalikke nõusid jm serveerimisvahendeid. Üksikute teenuste puhul sisaldab Frensi pakkumine orienteeruvat kogust ja/või hinda, mida hiljem tellimuse täpsustamise käigus korrigeeritakse. Jookide eest tasumine toimub vastavalt tegelikule tarbimisele, kusjuures tagasiarvestust ei toimu juba avatud pudelitele.

 4. Klient kinnitab oma tellimuse kirjalikult Frensi projektijuhi poolt teatatud tähtajaks enne ürituse toimumist. Kinnitatud tellimust ei saa Klient enam tühistada, ilma, et tal tuleks tasuda tellimuse hind osaliselt või täielikult.

 5. Frens menetleb kõiki tellimusi vastavalt nende laekumise järjekorrale. Juhul, kui samaks kuupäevaks on mitu tellimust, on Frensil õigus eelistada klienti, kes on nõus oma tellimuse koheselt kinnitama.

 6. Vahendatavate teenuste puhul järgib Frens teenuse pakkuja poolt kehtestatud tingimusi sh. erinevaid maksetingimusi ja tähtaegu, millest Frensi projektijuht teavitab Klienti kirjalikult.

 7. Võimalikud pretensioonid Frensi teenuste kohta esitab Klient kirjalikult 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse täitmist. Kliendi hilisemaid pretensioone arvestab Frens vaid võimaluse korral.

  Maksetingimused

 8. Kinnitatud tellimuse alusel esitab Frens Kliendile ettemaksuarve vähemalt 50% ulatuses tellimuse kogusummast. Ettemaksu mittelaekumisel ettenähtud ajaks jätab Frens endale õiguse loobuda tellimuse täitmisest

 9. Pärast tellimuse täitmist esitab Frens Kliendile arve, mille summast arvestatakse maha Kliendi poolt eelnevalt tasutud ja Frensi arveldusarvele laekunud ettemaks.


Facebook

 e-poe logo